Φυσικά Πρόσωπα (Εργατικά)

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργατικές διαφορές σε δικαστήρια , ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας  για θέματα που αφορούν όπως : Διαφορές αποδοχών , υπερωρίες, αμοιβή για πρόσθετη παροχή εργασίας , άδειες λοχείας και τοκετού, μισθούς υπερημερίας, επισχέχεις εργασίας , άκυρες απολύσεις κ.λ.π.

 

  • Αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις όλων των ταμείων χειρόγραφα και ηλεκτρονικά.

 

  • Έλεγχος μισθών , επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών
λογιστικο γραφειο - Φυσικά Πρόσωπα (Εργατικά)

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 8 – 15233 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΤΗΛ: 210 6815766 – FAX: 210 6815723 – botaxis@yahoo.com