Α. Γεωργιάδης: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους λογιστές της χώρας