Αναστολή πληρωμής επιταγών- Οι ΚΑΔ που υπάγονται στη ρύθμιση

Botaxis - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικά Γραφεία > Άρθρα > Αναστολή πληρωμής επιταγών- Οι ΚΑΔ που υπάγονται στη ρύθμιση