Αναστολή πληρωμής επιταγών- Οι ΚΑΔ που υπάγονται στη ρύθμιση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Αναστολή πληρωμής επιταγών- Οι ΚΑΔ που υπάγονται στη ρύθμιση