Αναστολή πληρωμής επιταγών- Οι ΚΑΔ που υπάγονται στη ρύθμιση