Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς