Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς

Botaxis - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικά Γραφεία > Άρθρα > Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς