Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς