Ασφαλιστική ικανότητα με καταβολή στον ΕΦΚΑ εισφοράς έως 792 ευρώ για μη μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες