Ασφαλιστική ικανότητα με καταβολή στον ΕΦΚΑ εισφοράς έως 792 ευρώ για μη μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες

Botaxis - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικά Γραφεία > Άρθρα > Ασφαλιστική ικανότητα με καταβολή στον ΕΦΚΑ εισφοράς έως 792 ευρώ για μη μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες