Ασφαλιστική ικανότητα με καταβολή στον ΕΦΚΑ εισφοράς έως 792 ευρώ για μη μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Ασφαλιστική ικανότητα με καταβολή στον ΕΦΚΑ εισφοράς έως 792 ευρώ για μη μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες