Ρύθμιση οφειλών: 12-24 δόσεις και επανένταξη σε παλιές ρυθμίσεις