Ε9: H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δήλωσης ακινήτων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Ε9: H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δήλωσης ακινήτων