Εφορία : Ποιες οφειλές πληρώνονται σήμερα, ποιες μπαίνουν στον «πάγο»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Εφορία : Ποιες οφειλές πληρώνονται σήμερα, ποιες μπαίνουν στον «πάγο»