Εφορία : Ποιες οφειλές πληρώνονται σήμερα, ποιες μπαίνουν στον «πάγο»