Εκτός λειτουργίας Taxisnet και εκατοντάδες υπηρεσίες του Δημοσίου για 48 ώρες