Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας μέσω του e-ΕΦΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας μέσω του e-ΕΦΚΑ