Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 και αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση μίας εβδομάδας για τις πληγείσες περιοχές