Φορολογικές Δηλώσεις 2022: Πιθανή η παράταση της προθεσμίας υποβολής τους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Φορολογικές Δηλώσεις 2022: Πιθανή η παράταση της προθεσμίας υποβολής τους