Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κωδικοί φέρνουν εκπτώσεις φόρου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κωδικοί φέρνουν εκπτώσεις φόρου