ΦΠΑ και e-commerce: Οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και τις διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ που εφαρμόζονται από 01.07.2021

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > ΦΠΑ και e-commerce: Οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και τις διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ που εφαρμόζονται από 01.07.2021