ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η έναρξη μιας επιχείρησης – σύσταση μιας εταιρίας είναι ένα σημαντικό βήμα που απαιτεί προετοιμασία και σύνεση. Ο ρόλος που έχουμε ως λογιστές είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την ομαλή λειτουργία της νέας επιχείρησης. Αρχικά, πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο νομικό καθεστώς για την επιχείρηση, όπως Επιχείρηση Μονοπρόσωπου, Επιτροπεία Εταιρείας, Ανώνυμη Εταιρεία, κ.λπ. Στη συνέχεια, πρέπει να καθορίσουμε το φορολογικό καθεστώς και να ετοιμάσουμε μια δομημένη λογιστική πολιτική. Η επιλογή του λογιστικού λογισμικού είναι, επίσης, σημαντική για την παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Καθοριστικής σημασίας είναι και η σωστή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η υποβολή των αναγκαίων φορολογικών δηλώσεων καθώς και η προετοιμασία του προϋπολογισμού και των προβλέψεων για τις οικονομικές εξελίξεις. Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πτυχές της φορολογίας, της χρηματοδότησης και του διαχειριστικού ελέγχου. Μια καλά δομημένη και υπεύθυνη λογιστική προσέγγιση μπορεί να διασφαλίσει την επιτυχία της επιχείρησης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων. Προτείνουμε λύσεις βελτιστοποίησης και οικονομικής ευρωστίας έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Προσωπικές Εταιρείες

●        Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

●        Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας

●        Ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρείας

Κεφαλαιουχικές εταιρείες

●        Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε)

●        Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)

●        Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

●        Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)

●        Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε.)

Το έμπειρο προσωπικό του BOTAXIS θα σάς εξηγήσει ό,τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη δημιουργία μιας καινούριας επιχείρησης. Ενημερωθείτε για το κόστος, τα απαραίτητα βήματα και όλες τις πτυχές που έχει η έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης, η σύσταση μιας ομόρρυθμης εταιρίας και η ίδρυση εταιρείας οποιασδήποτε κατηγορίας.

Ζητήστε ενημέρωση σχετικά με τις λογιστικές υπηρεσίες ή φοροτεχνικές υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.

Λογιστής απο απόσταση ή στα γραφεία μας.

Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα

    ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 ΕΤΩΝ

    Λογιστικό Γραφείο Botaxis: Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες μας