Λογιστικές Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα

Το λογιστικό γραφείο BOTAXIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που απευθύνονται σε νομικά πρόσωπα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των λογιστικών και φορολογικών τους υποθέσεων. Αναφέρουμε μερικές από τις κύριες υπηρεσίες που προσφέρει:

  1. Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος: Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες τακτικού και έκτακτου ελέγχου με σύγχρονες μεθόδους για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια της λογιστικής διαδικασίας.
  2. Βιβλία και Υποβολή Δηλώσεων: Το γραφείο διαχειρίζεται την τήρηση των βιβλίων, συμπεριλαμβανομένης της απλογραφικής και διπλογραφικής βιβλιοθήκης, καθώς και την υποβολή των αναγκαίων φορολογικών δηλώσεων.
  3. Φορολογικές Υπηρεσίες: Συμπεριλαμβάνουν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (ΦΜΥ) και της δήλωσης ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τον φορολογικό νόμο.
  4. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων: Το γραφείο δημιουργεί ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
  5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Το BOTAXIS παρέχει συμβουλές για οικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων, φορολογικού σχεδιασμού και διαχείρισης χρηματοοικονομικών διαδικασιών.

Με την εμπειρία και τις εξελιγμένες μεθόδους που διαθέτει, το λογιστικό γραφείο BOTAXIS εξυπηρετεί νομικά πρόσωπα σε διάφορες πτυχές της λογιστικής και της φορολογίας, ενθαρρύνοντας την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεών τους και την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων.

Ζητήστε ενημέρωση σχετικά με τις λογιστικές υπηρεσίες ή φοροτεχνικές υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.

Λογιστής απο απόσταση ή στα γραφεία μας.

Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα

    ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 ΕΤΩΝ

    Λογιστικό Γραφείο Botaxis: Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες μας