Νομικές Υπηρεσίες για Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα

Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο BOTAXIS αναλαμβάνει και επιλύει κάθε φύσεως νομικό ζήτημα, τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικά, μερικές από τις νομικές υπηρεσίες μας είναι οι εξής:

 1. Σύνταξη και υποβολή καταστατικών για σύσταση και τροποποίηση τόσο ημεδαπών όσο και αλλοδαπών νομικών προσώπων.
 2. Σύνταξη συμφωνητικών και συμβάσεων με τα οποία πρώτο μέλημά μας είναι η υπεράσπιση του πελάτη και η υποβολή του στο TAXISNET.
 3. Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίου και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.
 4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάλληλη επιλογή του εταιρικού σχήματος.
 5. Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές και απορροφήσεις των επιχειρήσεων.
 6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανακοπές, προσφυγές και πτωχεύσεις εταιρειών.
 7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δικαιώματα και αμοιβές – προμήθειες (Royalties, Knowhow).

Ζητήστε ενημέρωση σχετικά με τις λογιστικές υπηρεσίες ή φοροτεχνικές υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.

Λογιστής απο απόσταση ή στα γραφεία μας.

Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 ΕΤΩΝ

  Λογιστικό Γραφείο Botaxis: Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες μας