Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών