Περισσότερες από 30.000 αιτήσεις για τις 240 δόσεις