Πρώτες ρυθμίσεις οφειλών μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού