Τα 7 μέτρα "ασφαλιστικής" στήριξης των επιχειρήσεων τον Αύγουστο