Τα πρόστιμα της εφορίας για μη έκδοση παραστατικών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Τα πρόστιμα της εφορίας για μη έκδοση παραστατικών