Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας σε e-ΕΦΚΑ και σε άλλους φορείς

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας σε e-ΕΦΚΑ και σε άλλους φορείς