Τέλος και επισήμως τo πρόστιμo για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Οι προϋποθέσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOTAXIS - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ > Άρθρα > Τέλος και επισήμως τo πρόστιμo για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Οι προϋποθέσεις