Το χτίσιμο αφορολόγητου θα γίνεται και με χάρτινες αποδείξεις