Επιστρεπτέα προκαταβολή: Χαρίζεται το 50% και για τους 3 πρώτους κύκλους